_________________

_____ENGELSK_____
_________________

TIDSKRIFTEN
ARS INTERPRES

Aktuellt

Recensioner

Redaktör:
Alexander Deriev

Grafisk form:
Petra Isaksson

Redaktionskommitté:
Gunnar Harding
Daniel Weissbort
Véronique Lossky
Frederick Smock
Alan Shaw
Tess O'Dwyer
Andrey Gritsman
Gleb Shulpyakov
 

ISSN 1652-6368

Här kan du beställa prenumeration och gamla nummer av tidskriften, läsa texter och recensioner - och mycket mer... 

 
________________________________________________

Recensioner

________________________________________________

24 januari 2006

Ars Interpres -- en glädjechock


I detta land där vi vant oss vid att gamla fina tidskrifter som BLM och, 
nu senast, Artes läggs ner är det närmast en glädjechock att få Ars Interpres i handen.

     Denna publikation om 328 sidor är en international tidskrift med
säte i Stockholm men som också anger Moskva och New York som redaktionell hemadress. Redaktören och ansvarige utgivaren Alexander Deriev är av rysk härkomst men bosatt i Stockholm.

  Texten är på engelska, och i det nya numret (4-5) är det glädjande
att få läsa ett stort urval av den svenska samtida poesin -- Per Wästberg, Lasse Söderberg, Petter Lindgren, Håkan Sandell och Arne Johnson -- tilsammans med en mängd internationella storheter som Zbignev Herbert, Les Murray och Seamus Heaney.

22 januari 2006

Man häpnar inför den höga ambitionsnivån


TIDSKRIFTEN | Ars interpres

I vårt arma land läggs den ena efter den andra kulturtidskriften i graven. BLM dog, återuppstod och dog sedan en gång till. Och förnämliga Artes har nyligen lagts ned. Men märkligt nog föds även tidskrifter här i Sverige. En sådan är Ars interpres, en internationell tidskrift ägnad poesi, översättning och konst. 

Det är en tidskrift som trycks i Sverige och på försättsbladet anger sin redaktionella bas som "Stockholm - Moscow - New York". Huvudredaktör och ansvarig utgivare är Alexander Deriev, en vitter man av rysk härkomst, numera bosatt i Stockholm tillsammans med sin hustru, den kristna lyrikern Regina Derieva, som 2003 introducerades i svensk översättning i en volym med titeln "Himmelens geometri".

Det nya numret av Ars interpres är ett dubbelnummer, 4/5, som helt enkelt utgör en imposant engelskspråkig lyrikantologi på 328 sidor med dikter av internationella storheter som bland andra Zbigniew Herbert, Les Murray, Boris Pasternak, Pusjkin, Fiona Sampson, Georg Trakl, 
Gennadij Ajgi, John Kinsella, Osip Mandelstam, Marina Tsvetajeva, Susan Bullock, Czeslaw Milosz, Ewa Lipska, Tadeusz Rozewicz och Seamus Heaney.

Även en rad svenska poeter är representerade i antologin. Några av dessa är etablerade - sådana som Lasse Söderberg, Per Wästberg, Håkan Sandell och Arne Johnson. Andra, Karl-Erik Tallmo och Lars Palm, är för mig nya bekantskaper, i varje fall som poeter.

Hela antologin utgör en spännande blandning av gammalt och nytt. Det väldiga materialet är ordnat under blott två underrubriker, "The Raw Earth" och "Unified is Heaven". Som enande titel för hela detta dubbelnummer, som i själva verket alltså utgör en poesiantologi på engelska, står på omslaget "Two Skies".

Man häpnar inte bara inför initiativet utan även över den höga ambitionsnivån. Jag tror att det finns anledningen att hålla ögonen på Ars interpres i framtiden, även om tidskriften inte varje gång har någon anknytning till svensk poesi eller konst.

TOMMY OLOFSSON

6 augusti 2005
TIDSKRIFTSHYLLAN


Jag blir tipsad om en tidskrift på nätet och konsulterar den litet halvhjärtat. Sedan upptäcker jag till min lättnad att den också finns i pappersutgåva. 
Med Ars Interpres tycker jag mig förflyttad till de transatlantiska litteraturtidskrifternas tid: Transition, The Paris Review och Two Cities, som alla utkom på engelska i Paris (Transition i två omgångar) och tjänade som länkar mellan den staden och New York. Ars Interpres är ingen dålig efterföljare. Språket är genomgående engelska, huvudredaktören är ryss och tryckorten Stockholm.
   De nummer som hittills har utkommit innehåller mycket läsvärt. En amerikansk poet påstår visserligen i ett av bidragen att poesi har ingenting med tänkande att göra. Men bidragen i övrigt motsäger lyckligtvis den uppfattningen.
   Om Joyces anda svävade över Transition och Lawrence Durrell stod fadder till Two Cities är det inte sällan tal om Joseph Brodsky i Ars lnterpres. Några av de intressantaste bidragen handlar om honom. Brodsky var glödande i sin närvaro, säger Seamus Heaney i en intervju som hans ryske översättare gjorde på Irland. Men också de andra stora ryssarna sätter sin prägel på numren: Achmatova,Tsvetajeva, Mandelstam. Till det intressantaste hör exemplen på tjugotalets ryska absurdister som till stor del försvann i Stalins fångläger. Bländ allt övrigt några av dagens viktigaste namn, toppade av, enligt min mening, TomasVenclova. Blandt våra egna: Jesper Svenbro, Gunnar Harding, Lars-Håkan Svensson. www.arsint.com är webbadressen.

Lasse Söderberg


"Svensk internationell poesitidskrift dröm som blev verklighet"


 

_________________

 
________________________________________________

Publikreaktioner 

Thank you for your initiative and hard work, I'm sure, 
and congratulations to a fine journal. 

Regards 
Pierre Schori
reading you from Africa

 

________________


Issue No.1


Issue No.2


Issue No.3


Issue No.4-5
 

 

Main Page | Current Issue | Contributors| News | Where to Buy | Links | Contact us | Archives
© 2003-2006 Ars Interpres Publications.